En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 

Birkerød Flygtningekontakt - en del af Dansk Flygtningehjælp

En del af Dansk Flygtningehjælp

 

Foreningen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælp mener at: "Ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp til det." Dette har direkte relation til vores arbejde.

Du kan finde andre hjemmesider med relation til Dansk Flygtningehjælp under "Vigtige links".

 

Birkerød Flygtningekontakts historie

 

I 1998 blev ca. 80 flygtninge fra 10 forskellige lande indkvarteret i Svaneparken (det tidligere Ebberødgård). Ca. halvdelen var børn. En gruppe frivillige - i starten kun 7 - besluttede i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp at hjælpe. Fra den 1. januar 1999 overtog Birkerød Kommune ansvaret for flygtningene.

De fysiske rammer for flygtningene var ikke gode og var medvirkende til at skabe konflikter. Tilstanden var ringe, og der manglede fællesrum, så gangarealerne var eneste legeareal for børnene. De frivillige mødtes 2 gange om ugen i 2 timer på "flygtningecentret" hvor flygtningene kunne komme og få hjælp med lektier, rådgivning, lege mv. Endvidere blev der arrangeret skovtur for børnene og en tur på Biblioteket. Nogle inviterede også flygtninge hjem.

I forbindelse med den første ansøgning til kommunen om penge, blev det anført, at en forudsætning for at der kunne ydes støtte var, at det skete inden for rammerne af en formel organisering. Den første bevilling fra kommunen var på 60.000 kr.

Birkerød Flygtningekontakt blev grundlagt ved en stiftende generalforsamling den 7. januar 1999.

Læs hele historien her (pdf)

Se billeder fra fejringen den 7. januar 2019 her.

 

Sådan arbejder vi i dag (2019)

 

 

Birkerød Flygtningekontakt blev oprettet i 1999 samtidig med at der blev indkvarteret flygtninge på det daværende Ebberødgård. Birkerød Kommune overtog ansvaret samme år. Fokus for Birkerød Flygtningekontakt har derfor fra starten været flygtninge i Birkerød og aktiviteterne har været og er stadig fortrinsvis afholdt i Birkerød.

Efter sammenlægning af Birkerød og Søllerød Kommuner ved vi ikke, hvor de flygtninge vi hjælper kommer fra. Eneste krav er, at de skal bo i Rudersdal, men vi registrerer ikke deres bopæl. De fleste frivillige bor stadig i Birkerød men kommer også fra andre steder. Det skyldes udelukkende praktiske forhold mht. afstanden til aktiviteterne.

Som sagt er der fri adgang for alle kommunens flygtninge til vores aktiviteter, men der kan for enkelte aktiviteter af praktiske årsager være begrænset deltagerantal. Vores aktiviteter annonceres for det meste på vores hjemmeside, på Facebook og på mail til BFK’s frivillige og til Integrationsnetværket.

Birkerød Flygtningekontakts aktiviteter er i dag:

  • Lektiehjælp

  • Cykling

  • Udflugter, kulturelle

  • Hjælp og rådgivning

Vi har besluttet at udflugter og arrangementer primært skal have et kulturelt og udviklende fokus. Beslutningen harmonerer med foreningens formål ” at styrke flygtninges muligheder for at fungere i det danske samfund gennem kompetenceudvikling på forskellige områder”. Vi konkurrerer derfor ikke med andre grupper i kommunen om de mere underholdningsprægede aktiviteter og arrangerer ikke fællesspisning, med mindre det er i forbindelse med et andet arrangement.

Herudover afholder vi 1-2 gange om året kurser/temadage om særlige emner for lektiehjælpere. Disse arrangementer annonceres normalt bredt til frivillige i kommunen.

BFK har i samarbejde med Røde Kors haft cykelværksted på Mariehøj, som har leveret istandsatte cykler til alle flygtninge uanset bopæl (også uden for kommunen). Værkstedet er dog lukket i 2019.

Endelig har vi søgt penge fra en fond til hjælp for unge flygtninges højskoleophold.

 

Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt