En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 
 

Regler for børneattest

Kort resumé.

 

Hvornår skal man bestille børneattest

Når der er mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

 

Hvornår kan man IKKE bestille børneattest

Når der ikke som led i beskæftigelsen er mulighed for direkte kontakt med børn under 15 år.

 

Hvem skal have børneattest

Lærere, trænere, dagplejemødre, livreddere eller pedeller m.fl..

 

Hvem kan bestille børneattest

Virksomheder, myndigheder og foreninger.

 

Hvem kan IKKE bestille børneattest

Man kan ikke bestille børneattest som privatperson.

 

Samtykke

Den der skal indhentes børneattest på skal give samtykke til det.

 

Hvordan

Børneattesten bestilles digitalt eller skriftligt.

 

Fornyelse af børneattest

Der er ingen regler for fornyelse, men de store foreninger har den praksis at den genindhentes hvert andet år.

 

Andre krav til børneattest

Frivillige sociale organisationer der modtager støtte efter lov om social service (§18) er forpligtet til at søge børneattest. I Rudersdal kommune bekræfter man en gang om året at det er sket.

 

Løst organiserede grupper

En løst organiseret gruppe (ikke organiseret, Venligboere o.l.), som modtager §18 støtte er underlagt samme krav. Hvis det frivillige arbejde sker i samarbejde med en etableret forening kan det aftales, at foreningen står for indhentningen af børneattest.

 

Ansvar

Det er bestyrelsen/lederens ansvar at afgøre hvornår der skal indhentes børneattest.

 

Fortolkning

Børneattesten er for situationer hvor beskæftigelsen skaber grundlag for et tillidsforhold mellem voksen og barn og hvor den voksne skal have direkte kontakt med børn eller hvor den voksne færdes blandt børn og har mulighed for direkte kontakt. Det vil altid bero på en konkret vurdering.

 

Hvis den voksne i enkeltstående situationer har kontakt med børn kræves ikke børneattest. Hvis den voksne f.eks. køre børn til stævner, lejre o.l. kræves ikke børneattest. Hvis en voksen er beskæftiget med at passe børn i privatsfæren kræves ikke børneattest.

 

Ved vurdering af om der kraves børneattest, skal følgende overvejes:

  • Hvilken rolle har den frivillige og hvor meget kontakt vil han/hun få med børn.

  • Er der mulighed for at skabe et tillidsforhold.

  • Hvor ofte er der kontakt med børn.

  • Er den frivillige alene med børn.

 

 
 

 

Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt