En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 
 
 

Sådan kan du hjælpe


 

§ Det gør vi (BFK) med dine oplysninger

    Persondata og privatlivspolitik

 

Hvis du er frivillig

Når du udfylder formularen "Frivilligaftale" er det samtidig et samtykke til, at Birkerød Flygtningekontakt (BFK) må registrere dine oplysninger.

Dine oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og aktivitet registreres i BFK's arkiv og vil ikke blive videregivet til personer uden for foreningen eller til virksomheder. Indmeldelsen videresendes dog til Dansk Flygtningehjælp, som vi er en del af. Dansk Flygtningehjælp har sin egen privatlivspolitik. Hos BFK opbevares dine oplysninger elektronisk hos sekretæren.

Oplysningerne gemmes for at kunne kontakte dig med henblik på foreningens arbejde og for at kunne sende dig relevant information.

Du vil fremover på mail modtage information fra BFK og fra Dansk Flygtningehjælp.  

Hvis du opstiller som bestyrelsens formand, sekretær eller kasserer, eller tilbyder at lade dig udpege som tovholder på en af foreningens aktiviteter, accepterer du samtidig, at din mailadresse og evt. dit telefonnummer i givet fald må offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Hvis du vil vide hvad der er registreret om dig, eller du vil have rettet i oplysningerne om dig, skal du kontakte foreningens sekretær. Hvis du melder dig ud vil dine oplysninger blive slette hos BFK og vi giver samtidig besked til Dansk Flygtningehjælp om udmeldelsen.

Hvis du får hjælp af os

Hvis du eller dit barn får hjælp af os, registrerer vi dit og dit barns navn, telefonnummer og e-mail i BFK's  arkiv. Disse oplysninger vil ikke blive videregivet til andre uden for foreningen. Formålet med at registrere disse oplysninger er at kunne kontakte dig i forbindelse med den hjælp vi yder samt for at kunne planlægge hjælpen optimalt.

Du kan få rettet og slettet dine oplysninger ved at kontakte foreningens sekretær.

Hvis du deltager i landsindsamlingen

Fra Dansk Flygtningehjælp modtager vi oplysning om dit navn, adresse, telefon og e-mail. Disse oplysninger bruger vi ved registrering af udlevering og tilbagelevering af indsamlingsbøssen. Endvidere skal vi kunne kontakte dig hvis du ikke er returneret til tiden.

Oplysningerne bliver ikke videregivet til andre. Vi registrerer hos Dansk Flygtningehjælp om du mødte op til indsamlingen.

Oplysningerne bliver slettet hos Birkerød Flygtningekontakt umiddelbart efter indsamlingen. Hvis du helt vil have slettet dine data i forbindelse med landsindsamlingen, skal du kontakte Dansk Flygtningehjælp.

 

Ansvarlige personer

Dataansvarlig: BFK v./Foreningens formand.

Databehandler: Foreningens sekretær.

 

Her kan du læse en fortegnelse over hvordan vi (BFK) behandler persondata.

 


 

Her kan du læse privatlivspolitikken for Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

 

Bliv frivillig
 

Vil du være med til at hjælpe flygtninge i Rudersdal ?

 

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om de forskellige aktiviteter. Find kontaktoplysninger under fanen "Kontakt".

 

Hvis du vil være med skal du kontakte vores formand eller en af tovholderne på vores aktiviteter.

 

Du kan også skrive til kontakt@flygtningekontakt.dk.

 

Du skal tilmelde dig som frivillig hos os og ikke på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside.

 

Hvad kan du hjælpe med?

Vi kan som regel altid bruge ekstra frivillige til vores aktiviteter.

Læs også her.

 

Hvorfor er det vigtigt at hjælpe?

Læs her.

 

Her er hvad frivillige siger om at være lektiehjælper

Læs her.

 

Er du forsikret?

Læs mere om forsikring her.

 

Udgifter til kørsel (kørselsgodtgørelse) og andre udgifter

Læs reglerne for kørselsgodtgørelse her.

Læs hvordan du skal forholde dig hvis du har andre udgifter.

 

Dokumentation af frivilligt arbejde

Hvis du har brug for at kunne dokumentere at du har arbejdet som frivillig, kan du hente attest her: Attest om frivilligt arbejde.

 

Du skal huske at bede om attesten mens du stadig er frivillig, da vi ikke gemmer oplysninger om tidligere frivillige.

 

Indmeldelse

 

Ved indmeldelsen skal du udfylde en aftale, som du  kan hente her:

 

»» Frivilligaftale.

 

Når du har udfyldt den skal du aflevere den til sekretæren, som sørger for, at du bliver registreret både hos Birkerød Flygtningekontakt og Dansk Flygtningehjælp, som vi har en aftale med.

 

Læs i faktaboksen til venstre hvad der sker med dine oplysninger.

 

Endvidere skal du give Dansk Flygtningehjælp lov til at rekvirere en børneattest på dig. Læs mere nedenfor.

 

Børneattest

 

Alle frivillige sociale organisationer og foreninger skal indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

 

Den frivillige udfylder de fem felter i en sikker formular:

 

»»  Elektronisk formular.

 

Dansk Flygtningehjælp/Frivillignet indhenter herefter børneattesten fra politiet.

  • Den frivillige vil modtage en mail fra politiet i sin e-boks.

  • Inden 14 dage fra modtagelsen skal den frivillige med sin NemID bekræfte at Dansk Flygtningehjælp har lov at indhente attesten.

  • Efter 14 dage forældes ansøgningen.

Dansk Flygtningehjælp samler anmodninger om børneattest sammen inden de videresender til Politiet. Der kan derfor gå lidt tid inden du hører noget.

 

Klik her hvis du vil vide mere om børneattest.

 

Pas på dig selv

 

Som frivillig kan man let lade det frivillige arbejde tage overhånd. Derfor er der her nogle gode råd du bør overveje.

 

Udmeldelse og rettelse af oplysninger

 

Hvis du har ændringer til dine kontaktoplysninger eller ikke længere ønsker at være frivillig, skal du give besked til sekretæren. Ved udmeldelse bliver du slettet i vores medlemsregister, og vi giver besked til Dansk Flygtningehjælp.

 

§ Fortrolighed

 

Sådan behandler vi dine data

Læs i det grå felt til venstre

 

Din fortrolighed

Som frivillig i Birkerød Flygtningekontakt forpligtiger du dig til ikke at videregive kontaktoplysninger om andre frivillige til personer uden for foreningen. Al kontakt til foreningen skal ske til de personer der er nævnt på hjemmesiden under "Kontakt".

 

Under dit virke som frivillig kan du få kendskab til personlige oplysninger om den du hjælper. Sådanne oplysninger er omfattet af straffelovens bestemmelser om værn mod krænkelse af privatlivets fred (§264d).

 

Det betyder persondataloven for dig

Læs her hvad den betyder for dig.

 

 

 

 
Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt