En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 
  Integrations-videnbank

Supplerende oplysninger


 

   
 

Stikordsregister for supplerende oplysninger

 

 

Tilbage til Integrations-videnbankens hovedside

   

 

Aktindsigt

Alle kan få aktindsigt i sin egen sag. Skal man have aktindsigt i en anden persons sag, skal man have en fuldmagt. Begæringen om aktindsigt skal nærmere beskrive emnet/temaet for sagen, så dokumenterne kan identificeres.

 

Arbejde

225 timers reglen

Kun ægtepar er omfattet og kun ægtepar, hvor den ene har været her i to år. I det tilfælde kan man blive ramt af 225timersreglen. Borgere kan fritages, hvis der er en lægelig vurdering eller sociale udfordringer, der taler for det. Kommunen træffer denne beslutning.

Læs også information her.

--------------------------------------------

Beskæftigelse af privatpersoner med håndværkerfradrag. Det er Rudersdal Kommunes opfattelse, at beskæftigelse af privatpersoner med håndværkerfradrag ikke er ordinært og u-støttet beskæftigelse, og derfor ikke kan medregnes som beskæftigelse efter 225-timersreglen.

 

Arbejde

Beskæftigelsestilbud i kommunen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Til top

 

Samarbejde med A2B

Kommunen samarbejder med firmaet A2B om danskundervisning og praktikpladser til flygtninge. Læs mere her A2B og kommunen.

 

Mentorprogram med Erhvervsmentor.dk

Program for jobparate integrationsborgere som indgå i et erhvervsmentor-program i samarbejde med Erhvervsmentor.dk. Erhvervsmentorerne er frivillige mentorer, som har en god forankring på arbejdsmarkedet.

 

Rudersdal Rekruttering

Forløb med fokus på kompetenceafklaring, CV, Jobnet og Joblog på 8-13 uger, hvor der månedligt indkaldes 40 integrationsborgere til møde i Rudersdal Rekruttering sammen med en sagsbehandler og tolk.

 

Mange af de integrationsborgere, der endnu ikke forstår meget dansk og går i sprogskole, sendes i praktikforløb i 2-3 dage ugentligt for at blive opkvalificeret i forhold til sprog. Efterfølgende visiteres de til forløb i Rudersdal Rekruttering. Enkelte kandidater kan sendes i praktik hos private arbejdsgivere med henblik på job. Der sker således en optimeret og selektiv screening af integrationsborgere, som skal sikre, at det er det rigtige tilbud, de får, og som på længere sigt skaber bedst mulige forudsætninger for integration og job.

 

Rudersdal Rekruttering har desuden indgået et samarbejde med følgende kommuner: København, Frederiksberg, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Furesø, Hillerød, Helsingør, Gentofte og Gladsaxe, om at få integrationsborgere i job. Samarbejdet omhandler bl.a. udveksling af praktikpladser på tværs af kommunerne.

 

FN – IOM (International Organization for Migration)

Forvaltningen har indledt et samarbejde omkring træningsprogrammer/praktikker til flygtninge med uddannelser svarende til bachelor niveau.  Samarbejdet sigter mod, at kandidaterne skal lære det danske arbejdsmarked at kende og prøves af via relevante arbejdsopgaver under forløbet i FN. Der er ikke garanteret ordinære job, men der netværkes og kandidaterne hjælpes til jobsøgning i træningsforløbet.

 

Juul & Nielsen A/S – Totalentreprise

Forvaltningen har indledt et samarbejde med Juul & Nielsen A/S om placering af flygtninge, med henblik på at få ansat flygtninge, der har relevante kompetencer indenfor byggeri/håndværk, få afprøvet kompetencer og bygge videre med eventuelle opkvalificeringskurser, hvor det er relevant.

 

Københavns Hotel- og Restaurationsservice

Projektet retter sig mod hotel- og restaurationsbranchen i et samarbejde mellem forvaltningen og Københavns Hotel- og Restaurationsservice ApS (KHRS) og sigter mod ordinært arbejde indenfor hotel- og restaurationsbranchen.

 

Projektet har foranlediget af KHRS været stoppet i en periode. KHRS har nu ændret på aftalen ved, at der nu er en tovholder på projektet, Københavns Erhvervshus, som blandt andet sikrer en ensartet og mere hensigtsmæssig placering af kandidater. Rudersdal Rekruttering har indledt et nyt samarbejde med KHRS via Københavns Erhvervshus og forventer at sende relevante kandidater til projektet i 2017.

 

Bygge og anlægsbranchen generelt

Der er indledt et samarbejde med Murermester Bastian på Østerbro, der sammen med Rudersdal Rekruttering er tovholder på et netværk af ca. 100 mindre selvstændige håndværksvirksomheder, med henblik på at få flere flygtninge i arbejde, blandt andet ved opkvalificering til specifikke jobs indenfor håndværksfaget.

 

Dansk- og Chaufføruddannelse

Projektet retter sig mod at opkvalificere integrationsborgere til buschaufførbranchen gennem virksomheden Dansk- og Chaufføruddannelsen UCplus A/S. Status er uændret, at der er tre integrationsborgere i gang med den kombinerede dansk- og chaufføruddannelse hos UC-Plus.

 

Mentorprojekt med Novo Nordisk og Foreningen Nydansker

I projektet matches nyankommne højtuddannede integrationsborgere fra 10 kommuner med en erhvervsmentor, som er udvalgt blandt erfarne ansatte i Novo Nordisk. Erhvervsmentorerne klædes på til opgaven via kurser og intern undervisning.

 

Straks-aktivering

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22.6.2016, at etablere en ny straksaktivering målrettet rengøring og vedligehold ude og inde på de midlertidige indkvarteringssteder for flygtninge i Rudersdal Kommune. Målgruppen er i udgangspunktet integrationsborgere af begge køn, og indsatsen er forankret i Teknik & Miljø. Opgaverne er centreret omkring indvendig og udvendig vedligehold og rengøring af midlertidige indkvarteringer.

 

Boliger -

midlertidige

Alleen 1, Nærum

Bistrup Byvej 4, Birkerød (Nordvanggård)

Dronnonggårds Alle 82, Holte (Dronninghus)

Egebækvej 80, Nærum (Egebæk Park)

Frejasvej 12, Birkerød

Havartivej 3, Holte

Kongevejen 421-425, Holte

Langhaven 16-18, Vedbæk (Skovly)

Ravnsnæsvej 22, Birkerød (Tårnborg)

Ravnsnæsvej 130, Birkerød

Rundforbivej 199, Nærum

Søengen 19, Holte

 

Bolig -

tildeling af permanent

 

^ Til top

 

Socialområdet forvalter tildelingen af permanent bolig.

Boligerne fordeles efter venteliste, men med hensyntagen til krav fra boligselskaberne, størrelse mm.

Aftale med boligselskaberne.

 

Bolig -

Etableringspakker (møbler, indbo mv.)

Kommunens retningslinjer:

 

Brugte møbler

Når en flygtning (enlig eller familie) flytter i permanent bolig yder vi et beløb, som fastsættes ud fra den enkeltes behov. Beløbet bliver beregnet ud fra, at borgerne kan anskaffe sig brugte møbler. Med de gode muligheder der er for at anskaffe sig brugte møbler m.m. via Laden og andre, der handler med brugte møbler, sætter vi også beløbet til etablering lavere end borgerne tidligere har fået. Beløbet vil (afhængig af behov og familiens størrelse) være ca. fra 1.000-2.000 kr. til den mest nødvendige etablering. Derudover kan der være tale om yderligere, hvis der skal købes komfur og køleskab

 

Der ydes etablering i forhold til det mest nødvendige, og beslutningen er truffet ud fra en principafgørelse om etablering fra Ankestyrelsen. Her har Ankestyrelsen vurderet, hvad der er nødvendigt for etablering. Vejledningen fra Ankestyrelsen siger, at det handler om tingenes anvendelighed, og derfor kan man henvise til etablering med brugte møbler. Ud fra vores dialoger bl.a. på indsatsgruppemøder, vil mange flygtninge foretrække brugte møbler fremfor den typiske Ikea-stil.

 

Der burde også være mulighed for, at hvis en flygtning har anskaffet sig brugte møbler, mens de bor i midlertidig bolig, at de kan  opbevare disse i Laden/Nordvanggård, Bistrup Byvej 4.

 

Ved indflytning i midlertidig bolig får de allerede bl.a. køkkenudstyr og en seng. Disse ting forventer vi, at de tager med til de permanente boliger.

 

Ansøgning om etablering

Når I hjælper med ansøgning om etablering, er det derfor vigtigt, at I spørger ind til, hvad de allerede har anskaffet sig.

 

De ting, vi som udgangspunkt bevilger til ud fra vurderingen om det mest nødvendige er følgende: Spisebord og stole, lamper, gardiner og gardinstænger, evt. skab eller kommode, komfur og køleskab, hvis det ikke findes i lejligheden.

 

Uanset beløbets størrelse skal vi altid have kvitteringer for det indkøbte. Det må I derfor fortsat gerne sige videre, når I taler med borgerne. Hvis det er brugte møbler, kan det selvfølgelig være vanskelligt at skaffe kvitteringer for det indkøbte.

 

Vi opfordrer jer til så vidt muligt at vente med at sende ansøgningen om etablering til kort tid før indflytningstidspunktet. For det første fordi, borgerne har mulighed for at anskaffe og opbevare møbler inden indflytning og dermed nedbringe behovet for møbler til etablering. Og for det andet fordi vi har fået nedbragt vores sagsbehandlingstid, så der ikke skulle gå for lang tid fra ansøgning til afgørelse.

 

Boligmedarbejder

Kommunen har to boligmedarbejdere, som kan kontaktes tirsdage og torsdage indtil kl. 19. Man kan skrive eller ringe og lave en aftale hvis man som frivillig har brug for at tale med dem på et af de midlertidige bosteder.

Boligmedarbejderne varetager primært modtagelse de første dage, indkvartering i midlertidig bolig og flytning til permanent bolig.

Ahmad Talal Ismail: ahis(a)rudersdal.dk, 7268 3113

Said Noor Nabil: saidn(a)rudersdal.dk, 7268 3055

 

Boligsocial medarbejder

De boligsociale medarbejder er til stede i kommunens boligafdelinger (permanente boliger) hvor de hjælper med at løse sociale problemer. Læs mere på kommunens hjemmeside. Her kan du også finde en folder.

Medarbejderne kan kontaktes på boligsocial@rudersdal.dk eller

Kirsten, 7268 3388

Andreas, 7268 3387

 

CePi

Frivillig organisation

Hothers Plads 2, København

Onsdag kl. 17-19

Facebook

Hjemmeside

 

Fripladstilskud

 

 

 

^ Til top

 

Det er muligt at søge om både økonomisk- og socialpædagogisk tilskud til børn i institutioner.

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Kommunen skal også give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

 

Integrationsydelse

Integrationsydelse 2017

 

Udeboende, over 18 år (ej forsørger) 6.106kr

Forsørger, (far+mor+børn) 8.546 kr. (til hver forsørger)

Enlig forsørger - uanset antal børn 12.211 kr.

Hjemmeboende - Over 18 og under 30 år 2.631kr.

 

Se i øvrigt her diverse satser.

 

Jurarådgivningen

Frivillig organisation

Åben for telefoniske henvendelser mandage fra kl. 17. til kl 20. og torsdage fra kl. 13. til kl 16. Personligt fremmøde efter aftale mandage og torsdage.
Onkel Dannys Plads 1, København

53 26 37 46, kontakt@juraraadgivningen.dk

Facebook

 

Personlige dokumenter

Dokumenter (kørekort ol.) og andet, som blev taget ved ankomsten til asylcentret bliver leveret tilbage fra kommunen så snart det er modtaget. Det kan hentes i receptionen i Jobcentret hvor man kvitterer med underskrift for modtagelsen.

 

SU

Hvis flygtningen skal starte på uddannelse, for eksempel på VUC, skal der efter optagelse søges om SU. Det er vigtigt at gøre det i god tid, og før eventuel ferie på uddannelsesstedet. Der søges på borger.dk med Nem ID, hvor mange informationer indtastes. Det er vigtigt at bekræftelsessiden printes ud, og afleveres til uddannelsesstedet. I starten af siden er der også et link til endnu et dokument som skal udfyldes og afleveres sammen med det andet. Vedhæftet er der et eksempel på dette dokument (pdf), og hvad vi har svaret på nogle af de svære spørgsmål. Husk at vedlægge de efterspurgte dokumenter også, såsom opholdstilladelse, ansættelseskontrakter mv.

 

Erfa:

Anne Mette M

Transport

 

 

 

 

^ Til top

 

Der kan søges om tilskud til transport. Skal søges i Jobcentret. Der er skabt mulighed for at kunne modtage tilskud forud, så det gives i takt med, at aktiviteten påbegyndes.

 

Trangsvurderingen (vurdering af behov) er afskaffet pr. 1. juni 2016. Som konsekvens heraf foretages der ikke længere en konkret bedømmelse af den enkelte udlændings økonomi ved behandlingen af sagerne. Tilskuddet ydes uafhængigt af en eventuel ægtefælles indkomst, og tilskuddet kan også forudbetales.

 

 

 

 
Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt