En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 

Uddybende beskrivelse af Birkerød Flygtningekontakts virke

Denne beskrivelse er for dig der arbejder i en bank eller en offentlig myndighed og har brug for lidt flere formelle oplysninger.

 

 

Nedenstående oplysninger er gældende både for vores hidtidige såvel som vores fremtidige virke.

 

Birkerød Flygtningekontakt

Vi er en selvstændig frivillig social forening med samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

 

Vi har ca. 100 medlemmer, som hjælper flygtninge.

Alle er frivillige og modtager ikke betaling for det frivillige arbejde.

 

Birkerød Flygtningekontakt har ingen egne lokaler men anvender kommunale lokaler, der stilles gratis til rådighed for foreningen.

 

Foreningens post-adresse er formandens.

 

Vedtægter og formål

Birkerød Flygtningekontakts formål fremgår af vedtægterne. Se link i venstre side.

 

Bestyrelse og tegningsberettigede

Se her i venstre side.

 

Aktiviteter

Vores aktiviteter fremgår af denne hjemmeside. Herudover støtter vi , når det er muligt, flygtninges deltagelse i højskoler, efterskoler og andre kompetencegivende uddannelser.

 

Vi deltager i den offentlige debat og med forskellige underholdende og oplysende aktiviteter.

 

Alle aktiviteter afvikles i Danmark.

 

Samarbejde

Birkerød Flygtningekontakt samarbejder om aktiviteter med andre frivillige grupper i kommunen, Rudersdal Kommune, kommunens eksterne leverandører, Frivilligcenter Rudersdal, Dansk Flygtningehjælp, DGI og andre frivillige foreninger med aktiviteter for flygtninge (f.eks. sport).

 

Indtægter

Foreningens indtægter stammer fra et årligt tilskud fra Rudersdal Kommune (§18 - frivilligt socialt arbejde). Herudover kan der forekomme tilskud fra fonde eller andre offentlige instanser samt fra Dansk Flygtningehjælp, som er søgt særskilt afhængig af behov.

 

Foreningen har ingen medlemsindtægter.

 

Udgifter

Foreningens udgifter går til dækning af materialer (f.eks. lektiehjælp), udstyr (f.eks. cykeludstyr), forfriskninger og fortæring, deltagergebyrer (højskole, efterskole, svømmeklub), entréudgifter (kulturelle institutioner), medlemskontingent til Frivilligcentret, kontorhold o.l.

 

Kontobevægelser

Der sker udelukkende elektronisk overførsel (ind/ud) af penge. Der forekommer kun pengeoverførsel (ind/ud) inden for Danmark. Alle transaktioner foregår i danske kroner.

 

Overførsler sker til leverandører, frivillige, frivillige grupper/foreninger eller flygtninge for afholdte udgifter og mod dokumentation.

 

Formue

Foreningen har ingen kontantbeholdning, værdipapirer, andre formuegoder el.lign.

 

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet godkendes af revisor og generalforsamling. Som følge at tilskud fra kommunen er det et krav, at regnskabet også sendes til kommunen.

 

Ansatte og løn

Foreningen har ingen ansatte og udbetaler ingen løn.

 

Forsikring

Foreningens medlemmer er forsikret gennem Dansk Flygtningehjælp. Læs også her Birkerød Flygtningekontakt

 

Skat og moms

Foreningen er fritaget for at betale skat.

Foreningen er ikke momsregistreret.

 

Bank, CVR og e-boks

Bankkonto: Nummeret kan oplyses af kassereren (Nemkonto).

CVR: Se her i venstre side.

E-boks: Vi har e-boks (erhverv).

 

Oplysninger til banken

Til banken oplyser vi efter krav fra Finanstilsynet følgende oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne:

  • Navn

  • Adresse

  • CPR

  • Statsborgerskab

  • Fødeland

  • Bestyrelsespost/tegningsberettiget

  • Billed- og adressedokumentation

Endvidere oplyser vi om bestyrelsesmedlemmer har haft visse meget højtstående poster i samfundet (PEP = Politisk Eksponerede Personer)

 

Endvidere modtager banken kopi af generalforsamlingsreferat og konstituerende bestyrelsesmøde.

 

Børneattest

Foreningen følger reglerne for indhentning af børneattest for frivillige, som regelmæssigt har kontakt med mindreårige. Dansk Flygtningehjælp indhenter og registrerer børneattesterne. Attesterne genindhentes ca. hvert andet år.

 

GDPR

Foreningen overholder Persondataforordningen. Læs her i venstre side.

 

 
 

 

Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt