En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 

 

Information om flygtninge

 

 

INDEX

 

 

 

 

Nye stramninger for flygtninge i finanslovsaftalen 2019 - det såkaldte paradigmeskift

Hvad betyder stramningerne i praksis for flygtninge i Danmark?

 

Facts om flygtninge

INDEX

Statistikker, rapporter o.l.

Religion

I debatten om flygtninge bliver situationen undertiden sammenlignet med situationen efter Anden Verdenskrig, og påstanden er, at vilkårene hvorunder Menneskerettighedserklæringen og Flygtningekonventionen blev til var anderledes. Derfor dette tilbageblik.

Flygtninge i Europa efter Anden Verdenskrig

Debatten om flygtninge er meget præget af uvidenhed. Menneskeretserklæringen fra 1948 og flygtningekonventionen af 1951 var et resultat af 2. Verdenskrig og de efterfølgende flygtningestrømme.

 

Der har spredt sig den misforståelse, at de mange flygtninge efter verdenskrigen "vendte hjem igen", da der var kommet lidt styr på sagerne. Og derfor var det i orden at give dem visse rettigheder, for det var bare midlertidigt. Vor egen tids flygtninge derimod skal ikke have de rettigheder, for de er bare rejst hjemmefra for deres bekvemmeligheds skyld (jeg generaliserer).

 

Men faktum er, at MILLIONER af flygtninge efter 2. Verdenskrig aldrig vendte hjem. Alene fra Østeuropa var det mere end 11 mio. tyskere, der blev forvist fra deres hjemstavn. I alt var der mere end 40 mio. flygtninge i Europa efter krigen. De sidste flygtningelejre i Europa lukkede først i 1960, 15 år efter krigens slutning.

 

De mange flygtninge var et enormt problem, som måtte håndteres. Det var uacceptabelt, at store folkemængder var berøvet statsborgerskab og rettigheder når de var på flugt fra forfølgelse på grund af race, religion, politisk overbevisning, etc. etc. Derfor gav vi dem rettigheder i kraft af FN's Flygtningekonvention, som Danmark som det første land i verden underskrev i 1952.

 

Flygtningekonventionen afspejler ikke en tid, hvor det var sådan lidt hyggeligt og midlertidigt at være flygtning. Den var et resultat af benhårde realiteter, der måtte håndteres pragmatisk og med værdighed.

 

Læs mere om Flygtningekonventionen her: https://da.wikipedia.org/wiki/Flygtningekonventionen

 

Læs også BBC History.

 

Skrevet af museumsinspektør, cand.mag i historie Jacob Seerup på Facebook hvorfra det er kopieret.

 

 

Flygtninge i Rudersdal Kommune

(kilde: Rudersdal Kommune)

 

Angivelserne gælder for flygtninge og familiesammenførte opgjort for 2014 – 2018. Opgørelse pr. januar 2019.

 

Antal flygtninge og familiesammenførte i Rudersdal Kommune ......

511

Antal borgere i Rudersdal Kommune i alt .......................................

ca. 56.000

Antal flygtninge og familiesammenførte i permanent bolig .............

380

Tilgangen af flygtninge til Rudersdal Kommune: Marts 2016 (291), februar 2017 (439), marts 2018 (492) og januar 2019 (511).

 

 

 

 

 

Dette sprog taler man i:

 

Afghanistan dari (variant af persisk)
Eritrea tigrinja (arabisk)
Irak arabisk (kurdisk)
Iran persisk (=farsi)
Palæstina arabisk
Somalia somalisk (arabisk)
Syrien arabisk
Tjetjenien tjetjensk (russisk)

 

Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt